+48 500 503 512

Regulamin świadczenia usług w salonie urody Avenza

Szanowni Klienci,

Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem w trosce o Wasze bezpieczeństwo, a także w celu podwyższenia jakości usług świadczonych przez Salon Urody AVENZA.

 1. Godziny otwarcia Salonu Urody AVENZA:
  Poniedziałek – piątek 9:00 – 21:00
  Sobota 9:00 – 15:00
  Niedziela- nieczynne
  Salon Urody AVENZA zastrzega możliwość zmian godzin otwarcia.
 2. Za usługi świadczone przez Salon Urody AVENZA istnieje możliwość dokonywania płatności gotówką albo kartą płatniczą.
 3. Osoby przebywające w Salonie Urody AVENZA zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Klient korzystający z usług oferowanych przez Salon Urody AVENZA oświadcza, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych oraz, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 5. W Salonie Urody AVENZA zakazane jest:
  1. palenie papierosów i zażywanie środków odurzających,
  2. wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych,
  3. wprowadzanie zwierząt,
  4. prowadzenia jakiejkolwiek reklamy bez zgody właściciela Salonu Urody AVENZA,
  5. rejestrowanie obrazu oraz dźwięku bez zgody właściciela Salonu Urody AVENZA.
 6. W przypadku spóźnienia na umówiony zabieg, czas jego trwania może zostać odpowiednio skrócony.
 7. Zakup usługi w Salonie Urody AVENZA równoznaczny jest ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje Klient będzie ponosił odpowiedzialność.
 8. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych, chorobach wirusowych i bakteryjnych, chorobach tarczycy, przyjmowanych antybiotykach, niedawnej ekstrakcji zęba.
 9. Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 10. Niezastosowanie się Klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu Urody AVENZA z ewentualnych powikłań po przeprowadzonym zabiegu.
 11. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.
 12. Pracownicy Salonu Urody AVENZA są uprawnieni do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotkają się z zachowaniem Klienta niestosownym lub nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje.
 13. Za przedmioty pozostawione , Salon Urody AVENZA nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 14. Gabinet kosmetyczny nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie.
 15. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.
 16. Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego.

 

REZERWACJA USŁUG

 1. Salonu Urody AVENZA, można dokonać osobiście lub kontaktując się z recepcją:
  1. telefonicznie pod numerem +48 500 503 512
  2. za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: salon@avenza.pl,
  3. aplikację Booksy
   https://booksy.com/pl-pl/82386_avenza-salon-urody_salon-kosmetyczny_13750_wroclaw#ba_s=sh_1
 2. Wiadomość przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej powinna zawierać następujące informacje: propozycję daty wykonania, nazwę zabiegu/ zabiegów, zgodnie z aktualną ofertą znajdującą się na stronie internetowej www.avenza.pl, imię i nazwisko osoby, dla której rezerwacja ma zostać wykonana oraz numer telefonu do kontaktu.
 3. Rezerwację dokonywaną poprzez pocztę elektroniczną uznaje się za skutecznie dokonaną pod warunkiem jej potwierdzenia przez Salon Urody AVENZA w ciągu 48 godzin od daty otrzymania rezerwacji, na adres poczty elektronicznej widniejący w przesłanej wiadomości.
 4. W przypadku niepotwierdzenia rezerwacji w sposób określony w ustępie 3, rezerwacja nie zostaje dokonana.

 

VOUCHERY / BONY PODARUNKÓW

 1. Voucher wydawany jest w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę.
 2. Voucher ważny jest przez okres 6 miesięcy od daty zakupu- w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi, inaczej Voucher przepada.
 3. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty prosimy o kontakt z recepcją pod tel. +48 500 503 512
 4. Niewykorzystanie Vouchera w określonym terminie powoduje jego utratę ważności.
 5. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Vouchera, jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać, jest wyższa niż wartość Vouchera.
 6. Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty jeżeli osoba obdarowana będzie chciała skorzystać z tańszego zabiegu niż wartość Vouchera.
 7. Płatności Voucherem nie można łączyć z promocjami i rabatami.
 8. W przypadku utraty lub zniszczenia Vouchera, Salon Urody AVENZA nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
 9. Zabrania się odsprzedawania Vouchera osobom trzecim.
 10. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 48h przed umówioną wizytą, Bon Upominkowy uznany zostaje za zrealizowany.
 11. Do zgubionych nie ma możliwości wystawienia duplikatu.
 12. Oryginał Vouchera należy pokazać przed skorzystaniem z zabiegu. W przypadku braku oryginalnego dokumentu Vouchera zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu bądź pobrania kwoty o równowartości wykonanej usługi w postaci gotówki bądź karty płatniczej.